Particuliere Alarm Centrale

Particuliere Alarm Centrale SecuSoft Software Beveiligingsbedrijven

De Particuliere Alarm Centrale (PAC) is een meldkamer voor het afhandelen van alarmmeldingen zoals brand- en overvalmeldingen, maar ook het uitvallen van apparatuur en storingen bij mechanische processen.
Een medewerker die alleen werkt in een bedrijf, bijvoorbeeld in een nachtdienst, kan voor extra veiligheid aangesloten worden op een PAC. Een PAC werkt voor particuliere klanten of bedrijven en verwerkt bij elke ontvangen alarmmelding de gegevens van het alarmsysteem. De medewerker van de PAC neemt telefonisch contact op met de sleutelhouders en kan direct de nodige hulpdiensten inschakelen.

Wat doet de medewerker van de PAC na een alarmmelding?

- Neemt contact op met de contactpersoon van het alarmsysteem
- Wanneer de eerste persoon op het contactenlijst niet reageert, wordt er contact gezocht met overige personen in de volgorde waarop zij vermeld staan op het alarmlijst
- Er wordt bij niet reageren een voicemail bericht ingesproken en contact gezocht via sms
- Bij een overvalmelding wordt direct de politie ingeschakeld
- Bij een brandmelding wordt direct de brandweer ingeschakeld

Bij het inschakelen van de hulpdiensten houdt men rekening met het feit dat er wettelijk –in verband met vele onterechte meldingen- niet is toegestaan om in alle gevallen de hulpdiensten in te schakelen.
Verreweg de meest voorkomende meldingen zijn veroorzaakt door fouten bij het binnenkomen of weggaan en technische storingen.

Alle criteria waaraan een Particuliere Alarm Centrale moet voldoen zijn opgenomen in het CCV Certificatieschema PAC. Elke PAC moet voldoen aan een aantal eisen betreffende de bedrijfsvoering, de huisvesting, de technische uitrusting, de betrouwbaarheid en de deskundigheid van het personeel en de algemene dienstverlening. Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld als basis voor het verlenen van een vergunning door de minister van Veiligheid en Justitie.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de Blogpagina.

Amsterdam Security Expo 2019 - SecuSoft Software Beveiligingsbedrijven

Amsterdam Security Expo 2019

Het lijkt misschien nog wat vroeg, maar nu al belangrijk om in de gaten te houden: Amsterdam Security Expo, voorheen bekend als Safety Security Amsterdam (SSA), de grootste vakbeurs voor beveiligings... lees verder »

Zorgbeveiliging, een veeleisende baan - SecuSoft Software Beveiligingsbedrijven

Zorgbeveiliging, een veeleisende baan

Zorgbeveiliging vraagt om adequaat te kunnen omgaan met calamiteiten en agressie. Een bijzondere tak van de particuliere beveiliging is de zorgbeveiliging. Hieronder vallen niet alleen zorginstellinge... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.