Particuliere Alarm Centrale

Particuliere Alarm Centrale

Particuliere Alarm Centrale Secusoft, dé software voor beveiligers
Leo Hoogma - Secusoft, dé software voor beveiligers

Geschreven door:
, 31 januari 2019

E-mail Leo Hoogma Linkedin

De Particuliere Alarm Centrale (PAC) is een meldkamer voor het afhandelen van alarmmeldingen zoals brand- en overvalmeldingen, maar ook het uitvallen van apparatuur en storingen bij mechanische processen.
Een medewerker die alleen werkt in een bedrijf, bijvoorbeeld in een nachtdienst, kan voor extra veiligheid aangesloten worden op een PAC. Een PAC werkt voor particuliere klanten of bedrijven en verwerkt bij elke ontvangen alarmmelding de gegevens van het alarmsysteem. De medewerker van de PAC neemt telefonisch contact op met de sleutelhouders en kan direct de nodige hulpdiensten inschakelen.

Wat doet de medewerker van de PAC na een alarmmelding?

- Neemt contact op met de contactpersoon van het alarmsysteem
- Wanneer de eerste persoon op het contactenlijst niet reageert, wordt er contact gezocht met overige personen in de volgorde waarop zij vermeld staan op het alarmlijst
- Er wordt bij niet reageren een voicemail bericht ingesproken en contact gezocht via sms
- Bij een overvalmelding wordt direct de politie ingeschakeld
- Bij een brandmelding wordt direct de brandweer ingeschakeld

Bij het inschakelen van de hulpdiensten houdt men rekening met het feit dat er wettelijk –in verband met vele onterechte meldingen- niet is toegestaan om in alle gevallen de hulpdiensten in te schakelen.
Verreweg de meest voorkomende meldingen zijn veroorzaakt door fouten bij het binnenkomen of weggaan en technische storingen.

Alle criteria waaraan een Particuliere Alarm Centrale moet voldoen zijn opgenomen in het CCV Certificatieschema PAC. Elke PAC moet voldoen aan een aantal eisen betreffende de bedrijfsvoering, de huisvesting, de technische uitrusting, de betrouwbaarheid en de deskundigheid van het personeel en de algemene dienstverlening. Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld als basis voor het verlenen van een vergunning door de Minister van Justitie en Veiligheid.

Gratis uitproberen

Wil jij zelf eens zien hoe ons online softwarepakket werkt?

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Blog.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.