PAC-Meldkamer, een particuliere alarmcentrale

PAC-Meldkamer, een particuliere alarmcentrale

PAC-Meldkamer, een particuliere alarmcentrale Secusoft, dé software voor beveiligers
Leo Hoogma - Secusoft, dé software voor beveiligers

Geschreven door:
, 10 december 2018

E-mail Leo Hoogma Linkedin

PAC staat voor Particuliere Alarm Centrale, ook bekend als ARC (Alarm Response Centre). Nederland kent ongeveer 20 PAC-meldkamers. Een vergunning voor een PAC- meldkamer gaat gepaard met strenge criteria waaraan de meldkamer moet voldoen.

Een PAC-meldkamer is hermetisch afgesloten van de buitenwereld en voorzien van kogelwereld glas. De meldkamer beschikt over een eigen ventilatiesysteem, is luchtdicht en voor 100% veilig. Het personeel is getraind om diverse alarmsituaties bekwaam af te handelen. Voor een PAC-meldkamer is altijd minimaal een doorlopende bezetting van twee personen vereist.

In principe kan elk alarmsysteem van elk bedrijf aangesloten worden op een alarmcentrale (meldkamer). Een PAC moet voldoen aan de wettelijke eisen en moet een vergunning en erkenning krijgen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook moet een officieel erkende PAC voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

Elke aansluiting op de alarmcentrale krijgt een uniek aansluitnummer. Dit nummer is gekoppeld aan het te beveiligen object. De juiste gegevens van het object worden ook gekoppeld aan dit aansluitnummer, zoals naam, adres, contactpersonen, telefoonnummers etc.
Aan het aansluitnummer worden alle evt. alarmmeldingen gekoppeld samen met de ondernomen acties conform de afspraken die hierover gemaakt zijn met de eigenaar van het beveiligde object. Elke actieopvolging wordt vastgelegd in een protocol.
Een aansluiting op PAC werkt meestal op basis van een jaarabonnement.

Elk object kan een beveiligd object worden voor de PAC-meldkamer of het nou gaat om een woonhuis, loods, kantoor of magazijn. De alarmcentrale onderneemt dan actie conform de afspraken met de opdrachtgever 24 uur per dag 7 dagen per week.
De eisen waaraan een PAC (particuliere alarmcentrale) moet voldoen zijn uitvoerig beschreven in de Europese norm voor “Monitoring en Alarm ontvangstcentrales”.

Gratis uitproberen

Wil jij zelf eens zien hoe ons online softwarepakket werkt?

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Blog.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.