Privacyverklaring

Privacy statement

Secusoft B.V., gevestigd aan Hoofdstraat 241 9686 PC te Beerta, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secusoft B.V., Hoofdstraat 241, 9686 PC Beerta, 085-1300760.

Leo Hoogma is de Functionaris Gegevensbescherming van Secusoft. Hij is te bereiken via info@secusoft.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Secusoft verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • IP-adres van gebruikers van de software
 • Gps-locatie bij gebruik van Secusoft tracking app en de software. Zie uitleg onderaan deze pagina.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Secusoft verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Secusoft verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Onze software, apps en/of website hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of iemand ouder is dan 16 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Secusoft neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secusoft) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Secusoft bewaart persoonsgegevens van klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, en niet langer dan wettelijk verplicht is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Naam, geslacht, e-mail en telefoonnummer: Zolang je klant bent of tot maximaal 3 jaar na ons laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden
Secusoft verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Secusoft deelt geen locatiegegevens of andere privacygevoelige informatie met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Secusoft website maakt gebruik van cookies voor het delen en tonen van social-mediaprofielen en -video's, en voor het bijhouden van bezoekersstatistieken voor Google Analytics. Secusoft gebruikt alleen technische en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy.

Gps-locatie
Bij gebruik van de Secusoft GPS app:
De Secusoft GPS app is gemaakt om de locatie van de smartphone met intervallen als achtergrondproces door te geven aan de Secusoft server met als doel de live locatie van het toestel te kunnen bepalen. De gebruiker van de smartphone kan het tracken van de locatie via de Secusoft GPS app aan- en uitzetten. De opgeslagen gps-locatie wordt niet gekoppeld aan andere identificeerbare of privacygevoelige gegevens van de smartphone en/of gebruiker.

Bij gebruik van de software via de Secusoft app of browser:
De locatie van de ingelogde gebruiker wordt opgeslagen indien dit noodzakelijk is voor de tijdregistratie, NFC registratie en diverse rapportages. De locatie wordt niet op de achtergrond uitgelezen en doorgegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@secusoft.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Secusoft zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Secusoft wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Secusoft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@secusoft.nl. Secusoft heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk `https` en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (secusoft.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Tweestapsverificatie op onze systemen.
 • Camerabeveiliging op en om het kantoor van Secusoft.
 • Opslag van servers in zwaar beveiligd datacenter.


Normreferentie: ISO/IEC 27001:2017 (A.18.1.4)

Download PDF informatieDownload PDF informatie: secusoft-b.v.-privacyverklaring.pdf

Beveiliger met dyslexie? Secusoft helpt! - Secusoft, dé software voor beveiligers

Beveiliger met dyslexie? Secusoft helpt!

8 september 2023 - Kan jij niet snel lezen of schrijven? Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag. Dat is speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Als beveiliger moet je rapportages schrijven.... lees verder »

Mogelijkheden kunststof aan- en afmeldbordje met NFC van Secusoft - Secusoft, dé software voor beveiligers

Mogelijkheden kunststof aan- en afmeldbordje met NFC van Secusoft

4 september 2023 - Wij helpen ondernemers met het stroomlijnen van hun werkzaamheden door middel van praktische en efficiënte software. Daarom ontwikkelden wij Secusoft. Maar we gaan graag nog een stapje verder. Zo... lees verder »

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.