Mobiele surveillance templates

De mobiele surveillance templates zijn de vaste routelijsten, of rijlijsten, met controlepunten die de medewerkers van de mobiele surveillance moeten aandoen tijdens hun dienst. De coördinator kan hier de eerder toegevoegde taken in zetten. Doordat er voor elke taak een tijdstip of tijdsindicatie wordt aangegeven, wordt de routelijst op chronologische volgorde getoond.

Mobiele surveillance templates voorkomen dat taken onoverzichtelijk door elkaar lopen, en bieden houvast tijdens diensten die vaker worden uitgevoerd. Het is voor elke template eenvoudig aan te geven op welke dagen deze dient te worden gereden.

Ook is het mogelijk een bedrijfswagen aan de rijlijst te koppelen, en kan er met het rooster een koppeling worden gemaakt met een bepaalde dienst. Dat heeft als voordeel dat wanneer de medewerker van de mobiele surveillance inlogt tijdens die dienst, hij of zij automatisch de juiste template voor zich krijgt.

De voordelen:

  • Alle taken voor de mobiele surveillant op een rij
  • Directe koppeling met het rooster mogelijk
  • Dagen van de week kunnen worden aangevinkt
  • Tijdstip of -indicatie kan per taak worden aangegeven

Gratis uitproberen

Wil je zelf eens zien hoe ons online softwarepakket werkt?

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Alle functies.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.