Log rooster

Met Secusoft vind je in het "Log rooster" een overzicht van alle diensten inclusief datum en tijdstip van handelingen zoals toevoegen, wijzigen of verwijderen. Daarnaast vind je hier een indicatie van verschuldigde verschuivingstoeslag, wat de werkgever verplicht is te betalen als een dienst binnen 28 dagen wordt gewijzigd.

Wanneer moet ik als werkgever verschuivingstoeslag betalen?
Je bent volgens de cao Particuliere Beveiliging verschuivingstoeslag verschuldigd aan werknemers als je een dienst binnen 28 dagen voor aanvang wijzigt. Hoe dichter de dienst nadert, qua datum, hoe hoger de verschuivingstoeslag. Het is een complexe materie, niet in de laatste plaats omdat je in de beveiliging natuurlijk ad hoc-klussen hebt, en diensten die je op het laatste moment pas invult.

Om toch te kunnen voldoen aan de eisen van de cao Particuliere Beveiliging, heeft Secusoft een praktische rekenhulp ingebouwd waarmee je sneller ziet:

  • Of er verschuivingstoeslag moet worden betaald
  • Hoeveel verschuivingstoeslag er bij benadering betaald moet worden

Zo zorg je ervoor dat je aantoonbaar op de hoogte bent van de cao-regels, en dat deze bij jou beveiligingsbedrijf worden nageleefd. Dit is ook belangrijk in geval van een cao-controle.

Hoeveel verschuivingstoeslag moet er worden uitgekeerd?
De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het aantal dagen tot aanvang dienst, vanaf het moment dat de medewerker op de hoogte wordt gesteld van de wijziging. Hier gelden de volgende percentages voor:

  • 28 tot en met 8 dagen van tevoren: 5% verschuivingstoeslag
  • 7 tot en met 2 dagen van tevoren: 10% verschuivingstoeslag
  • 1 dag van tevoren of op de dag zelf: 20% verschuivingstoeslag

Ook wanneer een dienst langer dan tien uur duurt, dient er verschuivingstoeslag te worden uitbetaald.

Kan ik als beveiliger een dienstwijziging weigeren?
Dat kan, je krijgt in dat geval geen verschuivingstoeslag.

Een werkgever heeft daarnaast acht keer per jaar het recht om jouw dienst te wijzigen, zonder dat hier verschuivingstoeslag voor hoeft te worden betaald.

Meer informatie vind je in de cao Particuliere Beveiliging.

De voordelen:

  • Een duidelijk overzicht van handelingen m.b.t. diensten
  • Per dienst inzichtelijk wanneer deze is aangemaakt, gewijzigd of verwijderd
  • Per dienst een berekening van eventuele verschuivingstoeslag volgens de cao
  • Goed voorbereid op en zeer transparant bij een eventuele cao-controle

Gratis uitproberen

Wil je zelf eens zien hoe ons online softwarepakket werkt?

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Alle functies.

Alle rechten in één keer resetten naar standaardinstellingen - Secusoft, dé software voor beveiligers

Alle rechten in één keer resetten naar standaardinstellingen

3 maart 2024 - Met Secusoft sta jij als ondernemer altijd aan het roer. Je bepaalt als houder van het master account (ID1) wie wat mag zien en doen binnen de software. Hiervoor zijn er de standaardinstellingen,... lees verder »

Hallo beveiliger, ben je wakker? Nieuwe functie voorkomt onverwachte no show! - Secusoft, dé software voor beveiligers

Hallo beveiliger, ben je wakker? Nieuwe functie voorkomt onverwachte no show!

26 februari 2024 - Niets is zo vervelend als een medewerker die zich verslaapt voor zijn dienst. De post onbemand, en zie op korte termijn maar eens een vervanger te vinden. Ook als een medewerker zonder reden niet... lees verder »

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.