Visiteren of fouilleren, wat is het verschil?

Visiteren of fouilleren, wat is het verschil? SecuSoft Software Beveiligingsbedrijven

Visiteren wordt regelmatig verward met fouilleren, deze twee begrippen worden vaak onderling verwisseld terwijl ze beduidend van elkaar verschillen.

Wat mag wel en niet bij visiteren?
Visiteren betekent in praktijk inkijken van persoonlijke bezittingen, handtasjes, boodschappentassen, koffers etc. In principe controleert de beveiliger door middel van visitatie of geen bedrijfsgoederen en/of eigendommen het gebouw of het terrein van het bedrijf verlaten. Een visitatie moet objectief en steekproefsgewijs worden uitgevoerd, bij voorkeur in een aparte ruimte en met nodige discretie.

De te visiteren persoon laat haar eigendommen vrijwillig inkijken, maakt ze open en leeg, keert ze desnoods binnenste buiten om de beveiliger de inhoud te laten zien. Visitatie gebeurt met vrijwillige medewerking van de gevisiteerde persoon, er mag geen dwang aan te pas komen en de gevisiteerde persoon mag de visitatie eventueel weigeren. De beveiligingsbeambte is bevoegd om de visitatie te verrichten, vermits deze bevoegdheid is opgenomen in het huisreglement van het bedrijf. Deze regels moeten uiteraard gecommuniceerd en bekend zijn. Bij visitatie mag absoluut geen kleding of lichaam van de betrokkene onderzocht worden.

Wat mag wel en niet bij fouilleren?
Tijdens het fouilleren van een persoon wordt ook een onderzoek aan lichaam en kleding uitgevoerd. Dit is bij visitatie absoluut niet toegestaan. De beveiliger heeft de bevoegdheid om te fouilleren in bijzondere en specifieke situaties op basis van het privaat recht. Deze bevoegdheid moet duidelijk gecommuniceerd zijn en opgenomen worden in bedrijfsregels, voorschriften of dergelijke. Bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden en massaal bezochte openbare evenementen zoals concerten en in de luchtvaart mogen de supporters en bezoekers op basis van het regelement gefouilleerd worden.
Er is een verschil tussen veiligheidsfouillering en een gerechtelijke fouillering. Een veiligheidsfouillering is zoeken in, op of onder de kleding van een persoon, of zoeken in de bagage en voertuig. Een veiligheidsfouillering wordt uitgevoerd door een veiligheidsbeambte van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde persoon.

Een gerechtelijke fouillering heeft tot doel bewijsmaterialen, verboden voorwerpen of stoffen op te sporen, dit in verband met gepleegd misdrijf of een objectieve verwachting van een te plegen misdrijf. Een gerechtelijke fouillering wordt uitgevoerd door een politieambtenaar.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de Blogpagina.

Wat is de taak van de mobiele surveillance? - SecuSoft Software Beveiligingsbedrijven

Wat is de taak van de mobiele surveillance?

Elke beveiligingsdienst levert een aantal werkzaamheden af tijdens de mobiele surveillance, dit kan per bedrijf in details ietwat afwijken, doch in praktijk zullen de werkzaamheden vergelijkbaar zijn.... lees verder »

WELKOM BIJ SECUSOFT: Securicos Beveiliging Rotterdam - SecuSoft Software Beveiligingsbedrijven

WELKOM BIJ SECUSOFT: Securicos Beveiliging Rotterdam

Welkom bij SecuSoft: Securicos Beveiliging Rotterdam! Wij van SecuSoft Software voor Beveiligingsbedrijven hebben wederom een nieuwe klant mogen verwelkomen. Beveiligingsbedrijf Securicos Beveiliging... lees verder »