Bent u klaar voor SFPB controle?

Bent u klaar voor SFPB controle?

Bent u klaar voor SFPB controle? Secusoft, dé software voor beveiligers
Leo Hoogma - Secusoft, dé software voor beveiligers

Geschreven door:
, 7 januari 2019

E-mail Leo Hoogma Linkedin

Bent u klaar voor de controle van SFPB?
SFPB (Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging) is een orgaan dat toeziet op het nakomen van arbeidsvoorwaarden en op de goede arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Daarom controleert SFPB de bedrijven regelmatig op het naleven van cao-bepalingen en afspraken. Recentelijk zijn een aantal beveiligingsbedrijven onder de loep genomen en de verwachting is dat er meerdere zullen volgen.
Wat controleert SFPB nou precies? Welke punten staan op hun agenda?

Het gaat vooral om de naleving van de volgende cao-afspraken:
1. Uitbetaling van het functieloon, inclusief de inschaling en/of toepassing van de juiste loontrede;
2. Het percentage van de loonsom voor ingehuurde medewerkers (artikel 9);
3. Op de juiste wijze inzetten van stagiairs (artikel 15);
4. Toepassing van de roostersystematiek (artikelen 21 tot en met 26);
5. Eenmalige uitkering en/of eindejaarsuitkering (artikel 42a en 42b);
6. Uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag (artikel 44);
7. Vergoeding feestdagen (artikel 45 en 67);
8. Vergoeding van de meer- en overuren (artikel 46);
9. Vergoeding van reiskosten (artikel 52);
10. Toekenning van het geldende aantal vakantiedagen (artikel 64);
11. Uitbetaling en berekening van de vakantietoeslag (artikel 68);
12. Toepassing van loondoorbetaling bij ziekte en van wachtdagen bij ziekmeldingen (artikel 71 en 72);
13. Inning en afdracht aan het sociaal fonds;
14. Inning en afdracht aan het pensioenfonds;
15. Het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie ter controle van de vorige punten.

SFPB controleert feitelijk uitsluitend op deze punten.

Wat hoort bij uw salarisadministratie thuis en wat bij uw backoffice?
Realisatie van punten 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 en 15 ligt hoofdzakelijk bij uw loonadministratie en bedrijfsvoering.

Hoe kom u succesvol door SFPB controle heen?
Voor het succesvol doorstaan van deze controle zijn de drie volgende punten belangrijk:

- Het administratieve systeem (backoffice) waarmee uw bedrijf werkt bijv. Secusoft
- De juiste samenwerking tussen het door u gebruikte systeem en uw salarisadministratie
- Een correcte toepassing van cao-afspraken binnen uw bedrijf

Kies voor veiligheid. Kies voor Secusoft.
Secusoft, het gebruikersvriendelijk online backoffice voor de beveiligingsbranche, dekt de meeste eisen van SFPB af en is daarmee een van de meest veilige systemen momenteel op de markt. Met Secusoft kunt u gemakkelijk roostersystematiek, toeslagen, urenregistratie, overuren, reiskosten, vakantietoeslagen, onregelmatigheidstoeslagen e.d. adequaat beheren waarmee uw bedrijf voldoet aan diverse eisen van SFPB.

Er bestaat geen administratiesysteem die de eisen van SFPB voor 100% afdekt. En uiteraard is het uiteindelijke resultaat afhankelijk van de manier waarop u de mogelijkheden van Secusoft binnen uw bedrijf benut.

Bron geraadpleegd voor het overzicht SFPB controle punten:
https://www.beveiligingsbranche.nl/controleorgaan/

Gratis uitproberen

Wil jij zelf eens zien hoe ons online softwarepakket werkt?

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Blog.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.